Entrades per VIP Serveis

Informació Servei d’Immigració d’Andorra

L’organigrama del Departament d’Immigració és relativament sencill. El Departament d’Immigració consta del Servei d’Immigració, integrat pel personal administratiu i també per la Policia del Principat, així com l’Àrea Mèdica que a la vegada consta del Servei Mèdic d’Immigració i del Servei de Revisions Mèdiques. Val a dir que el Departament d’Immigració està subjecte al Ministeri […]

Portugal revisarà el règim de “Golden Visa” per tal de crear nous llocs de treball

LISBÓ, 28 d’octubre (Reuters) – El govern de Portugal revisa el seu programa “visat d’or” que concedeix la residència a inversors estrangers no europeus amb l’objectiu de redirigir aquesta inversió des d’un mercat immobiliari a les grans ciutats cap a zones despoblades per tal de per crear nous llocs de treball. La política “Autorització de […]