Informació Servei d’Immigració d’Andorra

L’organigrama del Departament d’Immigració és relativament sencill.

El Departament d’Immigració consta del Servei d’Immigració, integrat pel personal administratiu i també per la Policia del Principat, així com l’Àrea Mèdica que a la vegada consta del Servei Mèdic d’Immigració i del Servei de Revisions Mèdiques.

Val a dir que el Departament d’Immigració està subjecte al Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior d’Andorra.

 

Font: Immigració, Govern d’Andorra.